Skälö gruva

Koppargruva i Västrums socken, verksam 1763 – 1864 samt 1914 – 1918

Belägen på Skälö i Gryts skärgård. Låg vid Skälö gård, under Helgerum sätesgård.

Gruvan togs ursprungligen upp av baron PC Cederbaum på Helgerum, och har bearbetats i etapper sedan 1763. Mest intensiv var driften dels runt 1790 för Gladhammars och Helgerums kopparverk, samt i mitten av 1800-talet, då för Virserums kopparverk.

Den huvudsakliga brytningen var på Östra Skälö, i huvudstråket ligger ett femtontal gruvor. Storgruvan, som togs upp 1862, drevs ned till 84 meters djup. Efter 1864 bröts det endast i liten skala. Under första världskriget togs driften tillfällig upp igen.

Källor:

  1. Projekt Gladhammar rapport 2004:09, s. 27.
  2. S. 598-99 i Djurberg, Daniel. Beskrifning om Svea Rike, Andra bandet. Hämtad 2010-05-02 på Google Books.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *