Anmärkningsvärda händelser

I ministerialboken för Ukna socken (Ukna C:3) finns ett intressant avsnitt med anmärkningsvärda händelser, listade i kronologisk ordning.

 

1823                    Midsommars afton inträffade här ett hällande regn, hvilket allt mer och mer tilltogoch det få, att vattenströmmar kommo från alla kanter, ja från höga berg och slåta? sig till den vattenmassa, som hastigt steg i sjöar och kierr. Våra kierrängar liknade en sjö. Intet enda tecken till gräs syntes, hvilken utsigt för landtmannen at få något foder åt sina kreatur under den kommande vintren? Vattenståndet, som förorsakades af vid pass 2ne dagars regn, stod länge så att ingen höbörgning kunde ske förrän Olofsmässan[1]; och när den företogs måste man endå bottenskära gräset på kierren, hvilket var nära förruttnat, och en ganska ringa del deraf kunde erhållas lyckligt, att ingen sjukdom på kreaturen af det skämda fodret förmärktes.

1824                    den 21 Januari drunknade i sjön Vindomen gossen Jonas Petersson, son av bonden Peter Jonsson i Degenäs.

1825                    den 2 Februari drunknade i samma sjö under skridskoåkande Frälse bonde sonen Lars Petersson i Rinnerum 22 år gammal.

1826                    den 9 Januari blev Frälse bonden Carl Larsson i Hyllela krossad och ihjälslagen av ett träd i skogen.

Samma år den 21  i samma månad, blev Gruvdrängen Salomon Carlsson i Carlstorp under ”fultd” krossad och till döds slagen av en sten i Helgerums Järngruvor.

Samma år den 24 Juni drunknade torparen Jonas Perssons i Kammarbo son Bengt Gustaf i den så kallade Skörsösjön, 8år.

Samma år dag 12 Augusti befanns Frälse Inspectoren vid Stensnäs Per Wernmark vara omkommen i Storsjön utanför bryggan vid Herrgården. Han erhöll ordentlig begravning.

1827                    dag 27 Maj drunknande Hovrätts Likvidations Kommissarie Olof Werselien  i Stora ån vid den så kallade Stora Bro under gående från Tjustad till Nilhammar.

Samma år den 24 Augusti drunknade på samma ställe Pigan Carin Winberg i Storhammar under det hon skulle tvätta kläder.

Samma år den 19 December drunknade i Sjön Ontvarn, Smeden Peter Hallbergs i Skattemåla son Abram Willhelm under gående på väg mellan nämnda torp och Kolsebo by, 14 år.

1829                    den 15 Mars drunknade i en vak på Frillbosjön nära Frildsby Gruvfogden Jonas Forsslinds dotter Brita Stina, 4,5 år gammal.

1830                    den 13 Juni drunknade i ån vid Stora bro Dräng Carl Er. Carlsson i Neshammar under det han skulle simma över ån.

Samma år den 6 October mördade sig (självmord) genom ett gevär skott i Prästgårdens hästhage Hovrätts notarien A.W Fries från Neshammar. Enligt Härads Rättens utslag begravdes han i tysthet på kyrkogården.

1831                    dag 22 Augusti befanns gossen Carl Johan, son av Stalldrängen Jaen Peter Bengtsson i Tjustad, liggandes död i byns vattenkälla. Fadern själv hittade honom, han var under 1 år gammal.

 1832                   den 29 Januari drunkande på en gång 8 personer från Fuldsby uti en öppning på isen på Fuldbosjön under det de kl 6 om aftonen skulle på en kälke fara över älven från Fuld till Punnerum, för att där möta andra som var åt Eds Kyrka. Samma afton var en stark storm och tjockt mörker. Dessa vådligen omkomna personer var nyligen gifta drängpojken Jonas Peter Jonsson och hans hustru Lena Nilsdotter, gifta drängen Jaen Fr. Jonsson, Frälse bonde sonen Lars Jaensson 25 år, Gossen Nils Fredr. Torstensson 14 år. Frälse bonde dottern Anna Stina Carlsdotter 9 år, unga pigan Maja Magnét 16 år, och Barnhusflickan Augusta 13 år gammal. De upptogs ur vattnet dagen efter och begravdes i en grav den 5 därpå följande Februari under en talrik folksamling.

1832                    dag 28 april bortgick befallningsman Carl Kindblom vid Stonsnäs, som, oaktat nogast efterforskningar ej kunnat fås rätt på. Eftersom en dylik händelse inträffade år 1826 med Rättaren Olof Olander vid Rorstad, den förra var 67 och den senare 42 år gammal. Den förra eller Kindblom återfanns dag 11 Juni nämnda år död i Fullbosjön, därifrån han genast hämtades. Han undergick behörig läkare besiktning och enligt Härads Rättens utslag erhöll Kristlig begravning, som skedde den 3 därpå följande Juli.

Augusti den 9 samma år Gruvarbetare Carl Carlsson vid Olvenims Gruva krossad af stenkranen vid Åhagen. Han levde i 5 timmar efter slaget.

Samma år den 21 Oktober bortgick Svagsinta hustrun Anna Jonsdotter i Högsätter på Kolsebro ägor, utan at åter komma. De noggrannaste eftersökningar gjordes, men allt förgäves. Slutligen blev upptäckt att hon vandrat till Hallingebergs socken och där på Filksätters ägor uti en skogslada tagit sitt liv med strypning. Den döda korppen blev begraven i Törnsfalla Kyrkogård. Hon har i nära 18 års tid varit svagsint.

År 1833              den 26 Februari blev Gruvfogden Johan Er. Kjellander genom ett vådligt fall ned i Ankarsrums Gruva. Så skadad, att han efter upphämtningen endast levde några timmar. Han efterlämnade Änka och 3 minderåriga barn i ett ganska fattigt och beklagansvärt tillstånd.

År 1833              den 16 September om aftonen vid pass, kl10 begavs sig 4pn manspersoner, nämligen Frälse ägaren Carl Håkansson i Lilla Hågtomta, Skattemannen Adolf Frybom i Tjustad, Skomakaren Carl Edberg i Ljusenborg och Drängen Gustaf Andersspn i Skedshult, uti en bräcklig ekbåt, för att ro från Hågtomta Woställs ägor till nämnde Lilla Hågtomta; så snart de kom ett litet stycke ut i sjön intog ekan vatten och av stormvädret som var samma afton kantrade omkull. De 2 sistnämnde personerna höll fast i den upp och nedvända ekan, men de förstnämnda fick inget fäste. Torparen Peter Engelbrecktsson i Språntudden som varit ute och fiska och nu låg i en lada vid Högtomta fick höra nödrop, beger sig genast till hållet och uppdagar Edberg och Gustaf Andersson, som fortfarande var vid liv men Carl Håkansson och Frybom blev vågornas offer. De döda kropparna upptogs dagen efter och den 24 därpå följande begravdes.

Samma år den 7 Oktober körde Drängen Jonas Jaeny ett potatis lass från Lyckorne på andra sidan Kasinge till samma by; men under vägen lämnade drängen tömmarna åt den på potatis lasset åkande gossen Carl Tornberg på 12e året gammal. Drängen förblev något längre bak efter vagnen; men innan han visste ordet av låg gossen på landsvägen och dess huvud alldeles söderkrossat. Han har förmodligen vid någon av dragarnas ryckning fallit av och den tungt lastade potatis vagnen gått över honom. Detta skedde i skummet och aftonen. O! vilket smärtande syn för stackars föräldrar,  (som samma afton från någon bortovarelse hem kommit) att se en överkörd son på detta sätt vara omkommen.

1834                    den 3 apriil afled wandringsmannen i denna och närgränsande socknar Anders Bergström, född i Ukna 1768 11/8; under åkandet emellan torpet Kulla och Kasinge. Efter förutgången besiktning erhöll han kristlig begrafvning den 6 … följande 65 ½år gammal.

Samma år d. 8 October afled genom svåra bränn-Sår yngsta dottren af Brukaren Nils Larsson och hustrun Lena Nilsdtr i Bullerberg: Anna Maja – Under modrens ute-varo efter vatten hade barnet krälar upp i eldstaden och fått vid modrens återkomst så svåra brännskador att det efter 16 timmar afled. Begrafs d. 12 Octb. 1834: 1 år gammalt

[1] Inträffade 29 juli.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *