Ukna sockens befolkningsutveckling

1Har de senaste dagarna gått igenom och sammanställt befolkningsstatistik för Ukna socken. Grunden är Tabellverkets uppgifter från 1749-1773. Ett av resultaten är den graf över folkmängdens utveckling i socknen åren 1749-1990, som finns här nedan.

Här kan vi se en kraftig ökning av befolkningen under 1800-talets första hälft, med en topp 1860-80. Detta stämmer överens med topparna i Amerika-emigrationen och missväxten som till viss del låg bakom denna. Därefter är det en stadig och ganska kraftig nedgång till dags dato.

Befolkningsutvecklingen i Ukna socken 1749-1990
Befolkningsutvecklingen i Ukna socken 1749-1990

Tabellen är sammanställd av data från Demografiska databasens Folkmängdsdatabas samt Tabellverksdatabas, http://www.ddb.umu.se/. Data saknas 1773-1810. 1930 skapas Överums kommun av bland annat delar av Ukna. Här överförs 134 personer till den nya kommunen.

I Tabellverkets data, som alltså var föregångaren till dagens SCB, finns också mortalitetsdata och annan folkmängdsdata som giftermål, ståndstillhörighet och dop.

Under perioden 1749-1773 (som tyvärr är den enda där Ukna finns med) hittar vi bland annat följande:

  • 776 dödsfall, varav 48 % män och 52 % kvinnor.
  • 38% av alla dödsfall var barn under 5 års ålder.
  • Vanligaste dödsorsakerna var bröstsjuka och lungsot (16%), okänd barnsjuka (11,5%), koppor och mässling, hetsig sjukdom och brännsjuka samt ålderdom (10% vardera).
  • Kvinnor dog i första hand av ålderdom och män av håll och styng samt mord, drunkning och olyckor.

1750 dog 8 st i en rödsotsepidemi. Rödsot var tidens namn på dysenteri, en smittsam mag- och tarmsjukdom, och botas i dag relativt enkelt med antibiotika.

1753 samt 1764 dog 27 resp. 18 stycken i koppor och mässling. Båda är väldigt smittsamma.

1772 dog flest personer, 62 stycken. Det stämmer överens med Sverige i övrigt, då svår missväxt drabbade landet 1771-72.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *